ODVJETNIK PARTNER

PISARNICA ZAGREB II.

Daniela Grgić Ćaćić


TELEFON
+385 1 6135 931

EMAIL
daniela.grgic-cacic@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Daniela Grgić Ćaćić radi u Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri od 2001. godine. Rođena je 1975. godine. Nakon završene gimnazije u Zagrebu, završava Pravni fakultet u Zagrebu te polaže pravosudni ispit. Odvjetničko iskustvo omogućilo joj je da se aktivno bavi širokim područjem prava – građanskim, trgovačkim, upravnim, i kaznenim pravom. Danas je odvjetnik partner u Društvu i voditeljica Pisarnice Zagreb II.