ODVJETNIČKI VJEŽBENIK

PISARNICA BEČ

Mag. Emre Kandemir


TELEFON
+43 1 5121 955 241

EMAIL
emre.kandemir@grgic-partner.at

ŽIVOTOPIS

Mag. Emre Kandemir je rođen 1989. u austrijskom Klosterneuburgu. Gimnaziju Brigittenauer završio je 2010. godine u Beču. Pravni fakultet završio je na Sveučilišta u Beču. U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri zaposlen je od 2019. godine. Ima višegodišnje iskustvo u sektoru šteta, a u OD Grgić & Partneri kao odvjetnički vježbenik aktivno se bavi građanskim pravom – naknadom štete.