ODVJETNIČKI VJEŽBENIK

PISARNICA BEČ

Mag. Bojana Georgescu-Kaluđerović


TELEFON
+43 1 5121 955 253

EMAIL
bojana.georgescu-kaluderovic@grgic-partner.at

ŽIVOTOPIS

Mag. Bojana Georgescu-Kaluđerović rođena je 1990. godine. Godine 2009. završila je gimnaziju.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču diplomirala je 2019. godine. U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri zaposlena je od 2020. godine, a područje njezina interesa u Društvu je građansko pravo.

ODVJETNIČKI VJEŽBENICI