ODVJETNIK PARTNER
PREDSJEDNIK UPRAVE

PISARNICA ZAGREB I.

Dr. sc. Renata Grgić Tolj


TELEFON
+385 1 6135 900

EMAIL
renata.grgic-tolj@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Dr. sc. Renata Grgić Tolj od 2007. godine radi u Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri. Uže područje prava kojim se aktivno bavi je građansko pravo – naknada štete. Rođena je 1981. godine. Gimnaziju je završila u Ljubuškom, Pravni fakultet u Zagrebu, a pravosudni ispit položila je 2010. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 2022. godine je obranila doktorsku disertaciju na temu: “Ograničenje osiguranih rizika kod ugovora o osiguranju imovine izvan djelatnosti prometa i prijevoza”. Partner je i predsjednik uprave Društva.