Odvjetničko društvo Grgić & Partneri baštini tradiciju advokatske kancelarije Mirko & Ivica Grgić, osnovane početkom 70-ih godina u Ljubuškom (BiH). Odvjetnici koji su svoju odvjetničku karijeru započeli u ovom odvjetničkom uredu, osnovali su u Hrvatskoj novo društvo.

Odvjetničko društvo Grgić & Partneri baštini tradiciju advokatske kancelarije Mirko & Ivica Grgić, osnovane početkom 70-ih godina u Ljubuškom (BiH). Odvjetnici koji su svoju odvjetničku karijeru započeli u ovom odvjetničkom uredu, osnovali su u Hrvatskoj novo društvo.

Društvo je osnovano 2000. godine kao odvjetničko društvo Grgić & Pupić. 2008. mijenja naziv u odvjetničko društvo Grgić & Partneri. Bogato odvjetničko iskustvo steklo je uspješno pružajući svoje usluge vodećim društvima za osiguranje i financijskim institucijama. Na visokoj profesionalnoj razini Društvo se u odvjetničkom radu profiliralo na području građanskog prava – naknadi štete te na području trgovačkog prava.

Društvo danas posluje u Hrvatskoj i Austriji, dok je u BiH povezano s odvjetničkim društvom Martinović i partneri. Društvo je organizirano u zasebne pisarnice u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Puli, Varaždinu, Dubrovniku i Beču te je prvo strano društvo koje je upisano na listu europskih odvjetničkih društava u Bečkoj komori. U Društvu radi 40 odvjetnika i mlada odvjetnička vježbenica sa širokim znanjem iz različitih područja prava.

Misija društva je stalno učenje, svakodnevno praćenje i analiza propisa te domaće i međunarodne sudske prakse kako bi se u okviru pružanja sveobuhvatne pravne pomoći – prije svega u postupcima naknade štete – prilagodili potrebama naših klijenata i ponudili kreativna i praktična rješenja za postizanje njihovih željenih ciljeva. Sinergija znanja i odlučnosti, stručnosti i profesionalnosti, baštine i odanosti, garancija su pružanja sveobuhvatne pravne pomoći pravnim osobama u njihovom poslovanju.

Društvo koristi vlastiti informatički alat kreiran na temelju dugogodišnjeg iskustva u upravljanju znanjem na području parničnog postupka – sa svrhom što učinkovitijeg i bržeg rješavanja predmeta. Jedan od takvih informatičkih programa sistematizira praksu domaćih i stranih sudova. Svojim poslovanjem koje u prvi plan stavlja potrebe klijenata s ciljem ostvarenja vrhunskih rezultata društvo nameće visoke standarde domaćoj odvjetničkoj praksi.