GRAĐANSKO PRAVO


Obvezno pravo
Odštetno pravo
Stvarno pravo
Zemljišno-knjižno pravo

TRGOVAČKO PRAVO


Pravo osiguranja
Trgovačko ugovorno pravo
Pravo društava
Pravo tržišnog natjecanja
Stečajno pravo
Pravo vrijednosnih papira

KAZNENO PRAVO
RADNO PRAVO
FINANCIJSKO PRAVO
USTAVNO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
EUROPSKO PRIVATNO PRAVO
EUROPSKO JAVNO PRAVO
EUROPSKO POREZNO PRAVO
EUROPSKO UGOVORNO PRAVO
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO
MEĐUNARODNO FINANCIJSKO PRAVO