ODVJETNIK

PISARNICA ZAGREB I.

Branimir Perić


TELEFON
+385 1 6135 943

EMAIL
branimir.peric@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Branimir Perić rođen je 1982. godine. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu završio je 2006. godine, nakon čega je položio pravosudni ispit i stekao zvanje odvjetnika. U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri zaposlen je od listopada 2018. godine. U svakodnevnom radu bavi se građanskim pravom, ponajviše naknadom štete kao užim područjem prava.