ODVJETNIK PARTNER
ČLAN UPRAVE

Prof. dr. sc. Dubravko Grgić


TELEFON
+385 1 6004 000

ŽIVOTOPIS

Prof. dr. sc. Dubravko Grgić rođen je 1957. godine u Mostaru. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Ljubuškom (BiH) 1976. godine. Pravni fakultet završio je u Zagrebu 1979. godine. U istoj godini zapošljava se kao odvjetnički vježbenik u advokatskoj kancelariji Mirko & Ivica Grgić u Ljubuškom. Pravosudni ispit položio je 1981. godine te se u travnju iste godine upisuje u imenik odvjetnika. 1985. godine u Ljubuškom osniva odvjetničku pisarnicu »Grgić & Co«. Od 1993. godine upisan je u Hrvatsku odvjetničku komoru. U 2000. godini s kolegom P. Pupićem osniva odvjetničko društvo Grgić & Pupić koje 2008. godine mijenja naziv u odvjetničko društvo Grgić & Partneri. U Društvu je član uprave i voditelj pisarnice Beč. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici izabran je za profesora na Katedri za građansko pravo za nastavni predmet Pravo osiguranja.