ODVJETNIK

PISARNICA OSIJEK

Ivica Šimundić


TELEFON
+385 31 638 281

EMAIL
ivica.simundic@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Ivica Šimundić rođen je 1972. godine. Pravni fakultet završio je u Osijeku, a 2000. godine položio je pravosudni ispit. U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri radi od 2005. godine. U Društvu se bavi građanskim pravom kao užim područjem prava.