ODVJETNICA

PISARNICA DUBROVNIK

Maja Vojnić


TELEFON
+385 20 352 723

EMAIL
maja.vojnic@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Maja Vojnić rođena je 1989. godine u Zagrebu. Opću Gimnaziju završila je u Dubrovniku, nakon čega upisuje Pravni fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirala 2014. godine. U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri zaposlena je od 2019. godine. U svakodnevnom radu bavi se građanskim pravom, ponajviše naknadom štete kao užim područjem prava.