ODVJETNIK

PISARNICA OSIJEK

Miroslav Vegar


TELEFON
+385 31 638 285

EMAIL
miroslav.vegar@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Miroslav Vegar rođen je 1973. godine. Pravni fakultet završio je u Osijeku te položio pravosudni ispit. Bavi se građanskim pravom, točnije naknadom štete kao užim područjem prava. U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri zaposlen je od 2006. godine.