ODVJETNIK

PISARNICA BEČ

Mag. Robert Bergmann


TELEFON
+43 1 5121 955 257

EMAIL
robert.bergmann@grgic-partner.at

ŽIVOTOPIS

Mag. Robert Bergmann rođen je 1977. godine. Gimnaziju je završio 1996. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču. Pravosudni ispit položio je 2015. godine. U Odvjetničkom uredu Grgić & Partneri zaposlen je od 2021. godine. Područje prava kojim se aktivno bavi je građansko pravo.