ODVJETNIK

PISARNICA BEČ

Mag. Stefan Schwalm


TELEFON
+43 1 5121 955 253

EMAIL
stefan.schwalm@grgic-partner.at

ŽIVOTOPIS

Mag. Stefan Schwalm je rođen 1974. godine u Beču. Bečku gimnaziju Albertus-Magnus završio je 1992. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču 1998. godine. U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri zaposlen je od 2019. godine. U Društvu se bavi građanskim pravom – naknadom štete.