ODVJETNIK PARTNER
VODITELJ PISARNICE

PISARNICA ZAGREB I.

Dr. sc. Davor Bubalo


TELEFON
+385 1 6135 980

EMAIL
davor.bubalo@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Dr. sc. Davor Bubalo u Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri zaposlen je od 2003. godine. Rođen je 1976. godine u Splitu. Nakon završene gimnazije u Splitu, nastavlja svoje školovanje u Zagrebu na Pravnom fakultetu gdje stječe diplomu te polaže pravosudni ispit. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 2019. godine je obranio doktorsku disertaciju na temu: “Ispitivanje svjedoka i dokazna vrijednost njegova iskaza u kaznenom postupku”.
U svakodnevnom radu aktivno se bavi građanskim pravom, preciznije naknadom štete. Voditelj je Pisarnice Zagreb I. i odvjetnik partner.