ODVJETNIK PARTNER
ČLAN UPRAVE

PISARNICA RIJEKA

Dr. sc. Hrvoje Pelcl


TELEFON
+385 1 6135 983

EMAIL
hrvoje.pelcl@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Dr. sc. Hrvoje Pelcl od 2002. godine radi u Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri u kojem je prošao put od odvjetničkog vježbenika do odvjetnika partnera i člana Uprave. Rođen je 1974. godine. 1998. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a 2002. godine položio pravosudni ispit. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 2022. godine je obranio doktorsku disertaciju na temu: “Odgovornost države za štetu pričinjenu od tijela državne uprave, područne samouprave i drugih državnih tijela uslijed nezakonitog i nepravilnog rada u domaćem pravu i pravu Europske unije“. Pretežito se bavi građanskim, upravnim i trgovačkim pravom.