ODVJETNIK PARTNER

PISARNICA ZAGREB I.

Dr. sc. Ivica Ćosić


TELEFON
+385 1 6135 950

EMAIL
ivica.cosic@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Dr. sc. Ivica Ćosić rođen je 1973. godine. U odvjetničkom društvu zaposlen je od osnivanja Društva. Pravni fakultet u Splitu završio je 1998. godine te je 2002. godine položio pravosudni ispit. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici 2022. godine obranio je doktorsku disertaciju na temu: „Primjena načela savjesnosti i poštenja u obvezno pravnim odnosima s posebnim osvrtom na ugovor o osiguranju“. Uže područje prava kojima se bavi su građansko pravo – naknada štete te trgovačko pravo. U Društvu je odvjetnik partner.