ODVJETNIK PARTNER

PISARNICA ZAGREB I.

Ivica Ćosić


TELEFON
+385 1 6135 950

EMAIL
ivica.cosic@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Ivica Ćosić rođen je 1973. godine. Od osnivanja je zaposlen u Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri. Pravni fakultet u Splitu završio je 1998. godine te je nakon njega ubrzo položio pravosudni ispit. Uže područje prava kojima se bavi su građansko pravo – naknada štete te trgovačko pravo. U Društvu je odvjetnik partner.