ODVJETNIK PARTNER

PISARNICA ZAGREB I.

Dr. sc. Denis Lauc


TELEFON
+385 1 6135 962

EMAIL
denis.lauc@grgic-partneri.hr

ŽIVOTOPIS

Dr. sc. Denis Lauc rođen je 1974. godine. Pravni fakultet završio je u Zagrebu 1998. godine, a 2002. godine položio pravosudni ispit. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, 2021. godine doktorirao je na temu „Uzročna veza kao pretpostavka odgovornosti za štetu“. U Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri radi od osnutka Društva. U svakodnevnom radu aktivno se bavi građanskim pravom – naknadom štete. Odvjetnik partner je u Društvu.